Regulamin

1. Zamieszczanie ogłoszeń standardowych na portalu Nambi jest bezpłatne.

2. Portal Nambi jest portalem internetowym służącym do umieszczania ogłoszeń kupna, sprzedaży, wynajmu, zamiany w określonym czasie (8, 14, 30, 60, 90 dni)

3. Ogłoszeniem nazywamy udostępnienie miejsca użytkownikowi na stronie Nambi umożliwiające przedstawienie swojej oferty.

4. Portal ogłoszeń dla dzieci Nambi udostępnia użytkownikowi możliwość dodawania bezpłatnych (ogłoszenie standardowe) ogłoszeń kupna, sprzedaży, wynajmu, zamiany. Do ogłoszenia można bezpłatnie zamieścić fotografię

5. Użytkownikiem portalu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

6. Użytkownik dokonując rejestracji w Nambi musi zaakceptować treść regulaminu. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail przez Nambi informacji handlowej. Nambi zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników.

7. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.

8. Użytkownik portalu zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego Nambi do celów komercyjnych. Dane kontaktowe użytkowników serwisu Nambi pojawiające się przy ogłoszeniach i aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

9. Portal ogłoszeniowy Nambi nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez zleceniodawcę ogłoszenia nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w portalu Nambi, bądź za nie dojście do skutku tychże transakcji.

10. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez użytkownika portalu, Administator portalu Nambi może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały oraz usunąć konto danego zarejestrowanego użytkownika.

11. Zabroniona jest publikacja ogłoszeń nie związanych z przedmiotem działalności Portalu Nambi oraz mających charakter ogłoszeń reklamowych. W przypadku naruszenia tych zasad Administrator Portalu Nambi może
natychmiast usunąć treść zamieszcząnego ogłoszenia/konto danego zarejestrowanego użytkownika.

12. Zabronione jest wykorzystywanie portalu Nambi do dystrybucji materiałów chronionych przez międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.

13. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.

14. Treść zamieszczanego ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi.

15. Użytkownik portalu Nambi ma możliwość złożenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.

16. Portal ogłoszeniowy Nambi zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później jednak, niż 5 dni robocze od datyotrzymania.


17. Portal ogłoszeniowy Nambi nie bierze udziału w transakcjach między ogłoszeniodawcą, a ogłoszeniobiorcą. W przypadku wywiązania się sporu między użytkownikami, portal zastrzega sobie prawo do nie uczestniczenia w nim.

18. Regulamin może być zmieniony przez serwis Nambi o zmianach regulaminu i terminie obowiązujących zmian,  Nambi poinformuje na stronie internetowej. Zmiany regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż 7 dni od daty ukazania się zmian na stronie internetowej.
 

Reklama
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.